Zobrazení: vizuální, textové

Integrovaný registr znečišťování

irz.cz [aktuální verze]

Veřejně dostupná databáze údajů o únicích vybraných znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy, informace o obsahu znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách. Databázi spravuje MŽP ČR

Vydavatel: Ministerstvo životního prostředí

1