Zobrazení: vizuální, textové

Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti : SKOK

www.skok.biz [aktuální verze]

Stránky sdružení obsahují informace o organizaci, projektech, seminářích a legislativě týkající se sociálních služeb.

Vydavatel: Skok

1