Zobrazení: vizuální, textové

Národní institut pro další vzdělávání

www.nidv.cz [aktuální verze]

Informace o institutu, který mimo jiné poskytuje poradenství školám a školským zařízením v otázkách metodiky řízení. Součástí plné texty vybraných publikací.

Vydavatel: Národní institut pro další vzdělávání

1