Zobrazení: vizuální, textové

Časopis pro právní vědu a praxi

journals.muni.cz/cpvp [aktuální verze]

Odborný právnický časopis, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy, praktičtěji orientovaných příspěvků, informací z vědeckého života a recenzí. Dostupné též v tištěné podobě.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Právnická fakulta

Právnická fakulta

www.law.muni.cz [aktuální verze]

Informace o Právnické fakultě Masarykovy univerzity: historie, organizační struktura, formy studia, zaměstnanci, studenti, soupis publikační činnosti, informace o grantech a realizovaného výzkumu

Vydavatel: Masarykova univerzita. Právnická fakulta

Právnická fakulta : Univerzita Karlova

prf.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která uskutečňuje vzdělávací a vědeckou činnost v oboru právo. Informace o fakultě, studiu, vědě a aktuálním dění.

Vydavatel: Univerzita Karlova

1