Display: visual, text

Oborová brána knihovnictví a informační věda

kiv.nkp.cz [current version]

Oborová brána pro oblast knihovnictví a informační vědy. Slouží pro vyhledávání bibliografických záznamů z informačních zdrojů, případně k získání plných textů.

Publisher: Národní knihovna ČR

1