Display: visual, text

Electroscope : online časopis pro elektrotechniku

147.228.94.30 [current version]

Odborný online časopis, jehož snahou je odborně a komunikačně propojit pracoviště zabývající se elektrotechnikou a elektronikou.

Publisher: Západočeská univerzita. Katedra technologií a měření

1