Display: visual, text

Spolek pro zachování odkazu českého odboje

spolekodboje.cz [current version]

Stránky hnutí, které sdružuje válečné veterány, účastníky 2. odboje, pozůstalé po obětech nacismu, osoby perzekvované nacistickým i komunistickým režimem, politické vězně včetně dalších zájemců z řad veřejnosti. Účelem spolku je udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, obětí a bojovníků českého odboje, jakož i dalších osob aktivně vystupujících proti všem formám totalit a diktatur.

Publisher: Spolek pro zachování odkazu českého odboje

Licence: CC BY 4.0

Zapomenutí hrdinové : ... i oni byli proti fašismu

www.zapomenutihrdinove.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o projektu, který se věnuje po válce opomínaným lidem, kteří byli aktivní v protinacistickém odboji

Publisher: Muzeum města Ústí na Labem

1