Display: visual, text

Disparity : regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace

disparity.vsb.cz [current version]

Webové stránky projektu, který si dává za cíl navrhnout teoretický, systémový a metodologický rámec pro lepší poznání a zmírňování regionálních rozdílů v České republice

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Ekonomická fakulta

1