Display: visual, text

Pražské centrum židovských studií

pcjs.ff.cuni.cz [current version]

Stránky interdisciplinární platformy Filozofické fakulty zaměřené na studium a zkoumání židovských dějin a kultury. Informace o studijním plánu a personálním obsazení.

Publisher: Univerzita Karlova

Ústav Blízkého východu a Afriky

ubva.ff.cuni.cz [current version]

Stránky Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, součástí organizační struktura, informace o výzkumných projektech a studiu.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav blízkého východu a Afriky

1