Display: visual, text

Grantová agentura České republiky

www.gacr.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o Grantové agentuře České republiky, aktuálních grantových projektech a jejich hodnocení

Publisher: Grantová agentura ČR

Kapradí : knihovna překladů raného anglického dramatu

www.phil.muni.cz/kapradi/ [current version]

Zdroj obsahuje informace o plnění grantové projektu zaměřeného na digitální zpřístupnění překladů děl raného anglického dramatu. Součástí webu jsou i výběrové plné texty překladů děl Williama Shakespeara

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra anglistiky a amerikanistiky

1