Display: visual, text

Asociace spisovatelů

asociacespisovatelu.cz [current version]

Stránky asociace, která vznikla koncem roku 2014 jako odpověď na rostoucí potřebu funkční a akceschopné oborové organizace. Prosazuje profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbá na její prestiž.

Publisher: Asociace spisovatelů

1