Display: visual, text

Síť ekologických poraden : STEP

www.ekoporadna.cz [current version]

Stránky sítě ekologických poraden, jejichž činností je především preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Informace o organizaci a její činnosti.

Publisher: Síť ekologických poraden

1