Display: visual, text

Česká slévárenská společnost

ceskaslevarenska.cz [current version]

Stránky České slévárenské společnosti, neziskové organizace, zastupující společné zájmy v oblasti slévárenství a souvisejících oborech. Na stránkách informace o historii a současnosti, vydané publikace, stanovy. Součástí je periodikum Slévárenské listy.

Publisher: Česká slévárenská společnost

Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky

www.shhs-cr.eu [current version]

Informace o sdružení, historii a současnému stavu hornictví v ČR. Součástí hornický slovník.

Publisher: Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

Slévárenské listy

ceskaslevarenska.cz/publikace/slevarenske-listy/ [current version]

Časopis zaměřený na obor slévárenství, metalurgii, surovinách a zařízeních potřebných pro slévárenství.

Publisher: Česká slévárenská společnost

Stará huť : archeometalurgie ve střední části Moravského krasu

www.starahut.com [current version]

Stránky věnující se historii i současnosti metalurgie železa v Moravském krasu.

Publisher: Barák, Martin

1