Display: visual, text

Centrum experimentálního divadla

www.ced-brno.cz [current version]

CED zajišťuje činnost divadelních souborů - Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Divadlo U stolu a podporuje a vyhledává umělecké aktivity, organizuje divadelní projekty a festivaly. Informace o organizaci a programech

Publisher: Centrum experimentálního divadla

1