Display: visual, text

Česká společnost pro katolickou teologii : člen Evropské společnosti pro katolickou teologii

www.cskt.cz [current version]

Profesní sdužení osob badatelsky činných v oblasti teologie a přidružených oborů. Podporuje teologické bádání a napomáhá komunikaci mezi jednotlivými teologickými disciplínami.

Publisher: Česká společnost pro katolickou teologii

1