Display: visual, text

Acta oeconomica pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze

vse.cz/aop/ [current version]

Recenzovaný vědecký časopis publikující výsledky aplikovaného ekonomického výzkumu. Dostupné též v tištěné podobě. Plný text dostupný od roku 2007.

Publisher: Vysoká škola ekonomická

Acta VŠFS : ekonomické studie a analýzy

acta.vsfs.eu [current version]

Vědecký recenzovaný časopis, jehož posláním je zveřejňovat výsledky vědeckovýzkumné práce v ekonomických oborech. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Vysoká škola finanční a správní

Center for economic research and graduate education - Economics institute

cerge-ei.cz [current version]

Informace o studiu, výuce a výzkumu ekonomie na CERGE-EI, což je společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR

Publisher: Akademie věd ČR. Národohospodářský ústav. Univerzita Karlova. CERGE

Ekonomika a management

ekonomikaamanagement.cz [current version]

Časopis publikuje statě a analytické studie v českém a anglickém jazyce zaměřené na rozvíjení teorie a praxe ekonomiky a managementu, informace o aktuálních problémech nové ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a nové ekonomické literatuře. Plné texty dostupné od roku 2007.

Publisher: Vysoká škola ekonomická. Podnikohospodářská fakulta

Institut ekonomických studií: Fakulta sociálních věd. Univerzita Karlova

ies.fsv.cuni.cz/ [current version]

Stránky institutu, který zajišťuje vzdělání v oboru ekonomie a financí, zahrnuje praktické informace o studiu, údaje o výzkumu, vědecké a publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

www.ei.cas.cz [current version]

NHÚ se zabývá vědeckým výzkumem ekonomické teorie na makro- i mikroúrovni, veřejnými financemi, ekonometrií, ekonomickou integrací, ekonomií práce, strukturou a organizací trhů, mezinárodním obchodem, mezinárodními financemi, ekonomikou životního prostředí, ekonomikou zdravotnictví, experimentální ekonomikou, tranzitivní ekonomikou a dalšími oblastmi, jež souvisejí s přechodem k tržní ekonomice a vstupem do EU. Jeho činnost se postupně integrovala s činností Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) a tato spolupráce vyústila v založení společného pracoviště CERGE-EI

Publisher: Akademie věd ČR. Národohospodářský ústav. Univerzita Karlova. CERGE

1