Display: visual, text

Česká botanická společnost

web.natur.cuni.cz/CBS/ [current version]

Stránky dobrovolné organizace sdružující odborníky se zájmem o botaniku. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd ČR. Informace o společnosti a jejích pobočkách, aktuality a přehled akcí.

Publisher: Česká botanická společnost

1