Display: visual, text

E-ChemBook.eu : multimediální učebnice chemie

www.e-chembook.eu [current version]

Multimediální vzdělávací portál, který má sloužit jako učebnice a příručka chemie pro studium na středních školách a k přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám. Chemické názvosloví, úlohy, periodické tabulky a další.

Publisher: Břížďala, Jan

Licence: CC BY 4.0
1