Display: visual, text

Občanské sdružení "Ochrana a bezpečnost o.s."

ochab.ezin.cz [current version]

Odborný časopis, jehož cílem je rozvíjet problematiku bezpečnosti. Články zaměřené na bezpečnostní a krizový management a ekonomiku bezpečnosti.

Publisher: Ochrana a bezpečnost

1