Display: visual, text

Kdo je kdo v české slavistice

www.slaviste.cz [current version]

Elektronická biografická databáze českých odborníků zabývajících se v nejširší míře všeobecně problematikou kultury, jazyka, literatury, umění, historie a společnosti slovanských národů a států.

Publisher: Národní knihovna ČR

Slovjani.info

slovjani.info [current version]

Stránky časopisu zaměřeného na problematiku slovanství, slovanské vzájemnosti, kultury a jejich reflexi v moderní společnosti. Texty jsou publikované ve slovanských jazycích, esperantu, angličtině, francouzštině, němčině, španělštině nebo italštině. Články jsou však opatřeny slovanským nebo anglickým abstraktem.

Publisher: Slovanská unie

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Speciální sbírky Slovanské knihovny

sbirkysk.nkp.cz [current version]

Stránky informují o speciálních sbírkách Slovanské knihovny, obsahují seznam sbírek a jejich popis a umožňují prohledávat databázi s inventárními seznamy sbírek.

Publisher: Národní knihovna ČR

Společnost přátel jižních Slovanů

www.spjs.cz [current version]

Stránky informují o společnosti, pořádaných akcích a vydaných publikacích. Součástí stránek je také časopis Slovanský jih.

Publisher: Společnost přátel jižních Slovanů

1