Display: visual, text

Kverulant.org : Acta non verba, o.p.s.

www.kverulant.org [current version]

Stránky obecně prospěšné společnosti, jejímž cílem je hájit zájmy veřejnosti a upozorňovat na problémy především ve státní správě. Kromě informací o společnosti stránky obsahují přehled kauz, kterými se sdružení zabývalo.

Publisher: Acta Non Verba

1