Display: visual, text

Samoléčba a projevy nemocí : informace od Vaší lékárnice

www.lecit.eu [current version]

Stránky mají za cíl zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace autorky, které mohou pomoct při různých zdravotních problémech.

Publisher: PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Toxikologické informační středisko : TIS : Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

www.tis-cz.cz [current version]

Stránky telefonické lékařské informační služby pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Informace o středisku, otravách houbami, nebezpečných rostlinách, akutních otravách dětí a dalším. Součástí informace pro odborníky.

Publisher: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1