Display: visual, text

Hasiči Žulová

hasicizulova.cz [current version]

Dobrovolný hasičský sbor pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací. Informace o historii sboru, technice a projektu Cisterna. Součástí informace od hasičů.

Publisher: Sbor dobrovolných hasičů Žulová

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Hasičský záchranný sbor České republiky

www.hzscr.cz [current version]

Stránky informující o poslání sboru, službách pro veřejnost, ochraně obyvatelstva, požární prevenci a integrovaném záchranném systému. Součástí zpravodajství a časopis 112

Publisher: Hasičský záchranný sbor. Generální ředitelství

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

www.firebrno.cz [current version]

Informace o sboru, územních odborech a aktuálním dění. Součástí rady hasičů, informace pro odborníky, učitele, děti a veřejnost.

Publisher: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

www.hzslk.cz [current version]

Informace o sboru, ochraně obyvatelstva, preventivně výchovné činnosti a prevenci. Součástí zpravodajství a měsíční statistiky za kraj.

Publisher: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

www.hzsol.cz [current version]

Informace o sboru, projektech EU a aktuálním dění. Součástí statistický přehled událostí sboru.

Publisher: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Odborový svaz hasičů : OSH

www.osh.cz [current version]

Organizace sdružující příslušníky a zaměstnance HZS ČR. Informace o svazu, úrazovém pojištění, legislativě, aktuálním dění a dalším.

Publisher: Odborový svaz hasičů

Požár? Kouř? Plyny? Prevence

www.jiripokorny.net [current version]

Problematika kouřových plynů jako jednoho z průvodních jevů požárů. Součástí plné znění publikovaných příspěvků.

Publisher: Pokorný, Jiří

1