Display: visual, text

Neurologie pro praxi

neurologiepropraxi.cz [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na neurologii obsahující sdělení z praxe, referáty z literatury, o nových trendech v neurologii a dalším. Součástí článků anglické abstrakty.

Publisher: Solen

Praktické lékárenství

praktickelekarenstvi.cz [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis určený lékárníkům a farmaceutům. O aktuální farmakoterapii, klinické farmacii, nemocničním lékárenství, klinické fyziologii, farmaceutickém průmyslu, vzdělávání ve farmacii a odborných akcích.

Publisher: Solen

1