Display: visual, text

Vize tance : Národní iniciativa pro rozvoj současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárních umění

www.vizetance.cz [current version]

Informace o sdružení, programu, knihovně, konzultacích, seminářích, Dni tance a aktuálním dění.

Publisher: Vize tance

1