Display: visual, text

Abecedazahrady.cz

abecedazahrady.cz [current version]

Internetový portál věnující se problematice zahrad, zahrádkaření, pěstování zahradních rostlin. Obsahuje katalog zahradních rostlin

Publisher: Computer Press

Ekozahrady

ekozahrady.com [current version]

Metodika budování ekologických zahrad. Atlas rostlin, principy strukturování ekozahrad, poradna.

Publisher: Svoboda, Jaroslav

Rodový statek

rodovystatek.cz [current version]

Informace o budování ekologických zahrad ve formě tzv. rodových statků

Publisher: Svoboda, Jaroslav

1