Display: visual, text

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

www.ctenarska-gramotnost.cz [current version]

Webový portál pro učitele. Obsahuje podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvůrčího psaní, projektového vyučování, čtenářství a mediální výuky. Součástí články s tipy do výuky, přípravy na vyučování a sekundární literatura.

Publisher: Abeceda

Stop dětské práci - je lepší chodit do školy

www.stopdetskepraci.cz [current version]

Stránky kampaně na odstranění dětské práce ve světě

Publisher: Člověk v tísni

1