Display: visual, text

Česká společnost pro systémovou integraci : ČSSI

cssi.vsb.cz [current version]

Stránky společnosti, jejímž posláním je výměna informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Součástí časopis Systémová integrace.

Publisher: Česká společnost pro systémovou integraci

1