Display: visual, text

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

www.paliativnimedicina.cz [current version]

Informace o společnosti, paliativní medicíně, akcích a aktualitách. Součástí standardy a normy.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká společnost paliativní medicíny

1