Display: visual, text

Biomach, výpisky z biologie

www.biomach.cz [current version]

Stránky tvořené studenty Přírodovědecké fakulty UK pokrývající učivo středoškolské biologie. Součástí stránek testy a doprovodné materiály.

Publisher: Macháček, Tomáš

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Folia Biologica : Specialized biological journal

fb.cuni.cz [current version]

Webové stránky prestižního vědeckého časopisu zaměřeného na buněčnou a molekulární biologii a na medicínu.

Publisher: Univerzita Karlova. 1. Lékařská fakulta.

Ústav molekulární biologie rostlin : Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i.

www.umbr.cas.cz [current version]

Stránky ústavu, který se zabývá molekulárně-biologickým studiem rostlin a také výukou molekulární biologie a rostlinné patologie. Obsahují informace o ústavu, výzkumu, výuce a pořádaných přednáškách.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav molekulární biologie rostlin

1