Display: visual, text

Konvergenční program České republiky

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/konvergen_programy.html [current version]

Dokument objasňuje střednědobou rozpočtovou strategii ČR vzhledem k plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií pro přijetí jednotné evropské měny

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1