Display: visual, text

Fiskální výhled ČR

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html [current version]

Fiskální výhled je publikován zpravidla koncem května a listopadu. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky. Nedílnou součástí je i Metodická příručka, která definuje, upřesňuje a vysvětluje řadu pojmů, metod a použitých statistik.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1