Display: visual, text

Česká obezitologická společnost

www.obesitas.cz [current version]

Informace o společnosti, akcích a aktualitách. Součástí doporučení a abstrakta z konferencí.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká obezitologická společnost

1