Display: visual, text

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny : ČSARIM

www.csarim.cz [current version]

Informace o společnosti a akcích. Součástí aktuality, doporučené postupy, prezentace z přednášek a české vydání časopisu Current Opinion.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evanelisty Purkyně. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

1