Display: visual, text

Analýzy & studie

www.barrister.cz/strat/bulletin/bulletin.html [current version]

Bulletin zabývající se výzkumem, analýzou a odbornými debatami v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení konfliktů s ohledem na Českou republiku a její postavení v Evropě a ve světě.

Publisher: Centrum strategických studií

Centrum strategických studií

barrister.cz/strat/ [current version]

Výzkum , analýzy a odborné debaty na téma bezpečnost, prevence a řešení konfliktů s ohledem na Českou republiku a její postavení v Evropě.

Publisher: Centrum strategických studií

1