Display: visual, text

Pohybové ústrojí : pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

www.pojivo.cz/cz/pohybove-ustroji/ [current version]

Hlavním zaměřením webu je podpora rozvoje výzkumu pojivových tkání, šíření nových poznatků týkajících se všestranných analýz tkání z obecného pohledu, moderních klinických přístupů k diagnostice a léčbě.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost pro pojivové tkáně

Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně

pojivo.cz [current version]

Informace o společnosti a akcích. Součástí odborné materiály a plné verze časopisu Pohybové ústrojí.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost pro pojivové tkáně

1