Display: visual, text

Pražský dům fotografie

phpweb.cz [current version]

Pražský dům fotografie je nezisková kulturní instituce specializující se na médium fotografie. Stránky obsahují informace o instituci, pořádaných výstav včetně jejich archivu do roku 2001, seznam českých zastupovaných fotografů s ukázkami jejich díla.

Publisher: Pražský dům fotografie - Prague House of Photography

1