Display: visual, text

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

ecav.cz [current version]

Stránky protestantské církve hlásící se k augsburskému vyznání. Informace o organizaci, sborech, činnosti. Součástí stránek časopis Evangelicus.

Publisher: Evangelická církev a.v.

Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze

web.etf.cuni.cz [current version]

Webové stránky evangelické teologické fakulty. Obsahují informace o studiu, vědě a výzkumu a také aktuality z dění na fakultě.

Publisher: Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta

1