Display: visual, text

Orel - křesťanská sportovní organizace

orel.cz [current version]

Občanské sdružení zaměřené na podporu sportu pro všechny s cílem výchovy mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Stránky obsahují informace o sdružení a ze sportovních oblastí. Součástí také Zpravodaj.

Publisher: Orel

1