Display: visual, text

Klub dětských knihoven

www.futuranp.eu/kdk/ [current version]

Stránky obsahují informace o činnosti, projektech na podporu dětského čtenářství, aktuality. Součástí jsou fotogalerie z jednotlivých akcí.

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Klub dětských knihoven

1