Display: visual, text

10 hvězd : česká cesta židovského kulturního dědictví

10hvezd.cz [current version]

Webové stránky projektu, jehož cílem je záchrana židovských památek na našem území. Obsahují přehled památek, které byly revitalizovány, informace o výstavních expozicích a kulturním programu.

Publisher: Federace židovských obcí v České republice

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Vedem - Terezín

vedem-terezin.cz [current version]

Stránky přibližují život v terezínském ghettu optikou dospívajících dětí. Součástí jsou fotografie zajímavých míst ghetta a podrobnosti o vydávání časopisu Vedem.

Publisher: Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola

Židovské muzeum v Praze

jewishmuseum.cz [current version]

Domovské stránky Židovského muzea v Praze. Obsahují informace o muzeu, jeho sbírkách a fondech, expozicích, aktivitách, službách

Publisher: Židovské museum v Praze

1