Display: visual, text

Krása liturgie

www.krasaliturgie.cz [current version]

Katolické stránky přibližují mši svatou a tradiční římský ritus. Součástí stránek kalendář s rozpisem konaných mší a přímé přenosy mší z České republiky

Publisher: Staněk, Jan

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1