Display: visual, text

Josef Škvorecký

www.skvorecky.cz [current version]

Stránky věnované Josefu Škvoreckému, jeho životu, dílu, působení v exilovém nakladatelství, a také jeho manželce Zdeně Salivarové-Škvorecké. Součástí stránek informace o udílení cen Josefa Škvoreckého

Publisher: Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého

1