Display: visual, text

Natura 2000 bez hranic

natura.cmelak.cz [current version]

Soustava chráněných území, jejímž cílem je ochrana určitých druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť. Součástí je popis projektu, vybraných oblastí a slovník pojmů

Publisher: Čmelák - Společnost přátel přírody

1