Display: visual, text

Česká konference rektorů : ČKR

crc.muni.cz [current version]

Informace o organizaci - historii, struktuře a zasedáních. Součástí výroční zprávy, usnesení, aktuality a fotogalerie.

Publisher: Česká konference rektorů

1