Display: visual, text

Detektivka : AIEP : Česká asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury

www.detektivka.com [current version]

Stránky české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP). Informace o organizaci, přispívajících autorech, plné texty povídek

Publisher: Česká asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury

Klub autorů literatury faktu : KALF

kalf.cz [current version]

Stránky dobrovolného sdružení autorů literatury faktu. Informace o jeho organizaci, činnosti, aktuálním dění a udílených cenách za literaturu faktu.

Publisher: Klub autorů literatury faktu

Obec spisovatelů Česká republika

obecspisovatelu.cz [current version]

Informace o obci, jejích stanovách, organizaci a činnosti. Součástí stránek bulletin Dokořán a informace o pořádaných akcích.

Publisher: Obec spisovatelů

1