Display: visual, text

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

rosicko-oslavansko.cz [current version]

Webová prezentace vlastivědného spolku zaměřeného na zachování hornických tradic a připomenutí více jak 240leté historie černouhelné pánve. Součástí stránek jsou Spolkové noviny, fotoarchiv a videoarchiv

Publisher: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1