Display: visual, text

Inspekční orgán pro oblast ručního písma

www.pravostpodpisu.cz [current version]

Stránky předsedkyně Komory expertů ručního písma přinášející informace o službách, grafologii a články.

Publisher: Anna Grabowská

Komora expertů ručního písma, o.s.

www.komoraexpertu.eu [current version]

Součástí stránek informace o sdružení a články k tematice grafologie a zkoumání ručního písma.

Publisher: Komora expertů ručního písma

Www.pismoznalectvi.com

www.pismoznalectvi.com [current version]

Informace o oboru písmoznalectví a souhrn článků o tomto oboru zejména ve vztahu ke grafologii a užití písmoznalectví v soudních sporech a personalistice

Publisher: Zimmer, Jan

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1