Display: visual, text

Astro nukl fyzika

astronuklfyzika.cz [current version]

Příspěvky z jaderné a radiační fyziky, teorie relativity, astrofyziky. Část věnována oblasti kultury, duchovní hudbě a okrajově i společenským stanoviskům.

Publisher: Ullmann, Vojtěch

Klinická biochemie a metabolismus

www.cskb.cz/cskb.php?pg=casopisy--kbm [current version]

Časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky zaměřený na problematiku klinické biochemie, patofyziologie, patobiochemie, nutriční podpory a nukleární medicíny.

Publisher: Česká společnost klinické biochemie

1