Display: visual, text

Laboratory of high resolution molecular spectroscopy in Prague

www.vscht.cz/anl/lmsvr/index2.htm [current version]

Stránky pracoviště při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, které se zabývá studováním molekul v plynném skupenství za použití mikrovlnné spektroskopie. Informace o výzkumu, soupis vydané literatury, prezentace z pořádaných seminářů, zaměstnanci pracoviště.

Publisher: VŠCHT. Oddělení pro vědu a výzkum

1